Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ GDPR PRO UŽIVATELE WEBU CASAMODERNA.CZ

 

Správcem osobních údajů je casamoderna s.r.o., IČ: 01543962, se sídlem Náměstí Na Sádkách 705, 252 41 Dolní Břežany, Česká republika. Správce je možné kontaktovat korespondenční poštou nebo elektronicky na adrese: jiri@casamoderna.cz, případně telefonicky na telefonním čísle +420 603 147 899.

Osobní údaje obsažené ve formuláři poskytujete za účelem za účelem navázání kontaktu v rámci zájmu o zboží či služby nebo pracovní nabídky. To vše na dobu potřebnou pro splnění výše uvedených účelů.

Údaje jsou dále zpracovány pro realizaci oprávněného zájmu správce (analýza využití cookies a realizace přímého marketingu). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce nepředává osobní údaje dalším správcům, nicméně osobní údaje mohou být zpracovány těmito příjemci coby zpracovateli: Poskytovatelé reklamních kampaní a souvisejících služeb, Účetní a daňové kanceláře.

Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu pokud jsou nepřesné, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Tato práva může subjekt údajů uplatnit na výše uvedené elektronické nebo korespondenční adrese správce. Subjekt osobních údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování a nepředává osobní údaje do třetích zemí.

V Dolních Břežanech dne 28.08.2019 casamoderna s.r.o.,

provozovatel webu casamoderna.cz (správce)

Milí zákazníci, aktuální situace nás znovu posadila do domácích kanceláří, na všech vašich projektech a objednávkách naplno pracujeme, a proto se na nás můžete dále obracet s jakýmikoliv dotazy.
Volat můžete na číslo: 732 415 433 nebo psát na email: info@casamoderna.cz. Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně síly a zdraví!
Developed by