SLIM

Slim1.jpg

Díky různým komponentům této modulární knihovny, které jdou libovolně kombinovat či skládat na sebe, ji lze uspořádat přesně podle toho, jak vyžadují současné trendy v bydlení.

Více o produktu naleznete v technickém listu.

Slim2.jpg
Developed by